Stativ for SumUp 3G fra retail gurus.
Tilt & swivel stativ