Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kontroll Elektro AS, Org.nr 985664323 samler inn og behandler personopplysninger.

Kontroll Elektro AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold, og generell informasjon om hvordan Kontroll Elektro AS behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.
Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og hvor hentes opplysningene fra?
Det er frivillig for deg som besøker disse nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av våre nettsider.
For å gjennomføre en bestilling hos Kontroll Elektro AS trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å oppfylle vår avtale, herunder kunne; fakturere for varen, sende bestillingen til riktig leveringsadresse, holde bestiller oppdatert med ordrestatus samt ta kontakt dersom det skulle være behov i henhold til bestillingen.
Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-håndtering.
Vi kan komme til å behandle følgende personopplysninger; navn, e-postadresse, IP-adresse, brukernavn (facebook, instagram), kontaktinformasjon og øvrige opplysninger dere velger å sende til oss. F.eks. når dere kontakter oss via Kontroll Elektro AS sitt kontaktskjema eller for pristilbud, benytter vi personopplysningene som dere oppgir til å ta kontakt med dere i forbindelse med henvendelsen fra dere. Formålet er å kunne svare på henvendelser, for historikk, og for å ha dokumentasjon.
Kontroll Elektro AS samler ikke inn eller bruker (behandler) sensitive personopplysninger.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av www.kontrollelektro.no. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte funksjoner på nettsiden.

Facebook

Vi utarbeider statistikk og kartlegger trender for å videreutvikle og forbedre vår Facebook-side. Gjennom verktøyet Facebook Insight kan vi som administrator få anonymisert informasjon og statistikk om brukerne som besøker vår facebookside. Denne informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker. Statistikken som vi kan hente ut gir svar på:
* Rekkevidde: Antall personer Facebook-siden har nådd ut til via betalt distribusjon (annonser) og ikke-betalt distribusjon, sortert etter alder, kjønn, brukerens land, by og språkinnstilling på Facebook. Dette inkluderer innlegg (innlegg omfatter statuser, bilder, lenker, videoer med mer), innsjekkinger, annonser samt sosial informasjon. Sosial informasjon er en form for organisk distribusjon og omfatter når en persons venn liker eller følger siden, kommenterer eller liker et innlegg, deler et bilde fra siden og sjekker inn på siden mm. Videre kan vi ta ut statistikk på faner på siden som ble vist da bruker besøkte siden, samt de mest vanlige henvisende eksterne domener som sender trafikk til vår Facebook-side (f.eks. google.no og google.com).
* Likerklikk: Totalt antall personer som liker følger vår Facebook-side, nye personer som liker siden, språkinnstilling hos brukeren, når brukeren var tilkoblet, samt antall personer som sluttet å like siden sortert etter land, by, alder, kjønn.
* Engasjement: Antall personer som snakker om siden, klikker på siden samt klikker på hvilket som helst innhold på Facebook-siden. Dette inkluderer positive eller negative tilbakemeldinger, innsjekk på kontrollelektro.no både via PC og mobil, informasjon om hvor mange ganger og hvor lenge en video har blitt sett på (30 sek, 3 min eller helt til slutten), sortert etter alder, kjønn, land, by og språkinnstilling hos brukeren.

Google anlytics

For å lage et brukervennlig nettsted analyserer vi brukermønsteret til de som bruker vår nettside gjennom analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å registrere brukerens IP-adresse som gir informasjon om brukerens bevegelser på nett.
Statistikken gir svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Ved kjøp av varer må det oppgis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
For andre henvendelser er dette frivillig.

Hvem deler vi personopplysningene med?

De selskapene vi engasjerer som behandler personopplysninger på vegne av oss, kalles databehandlere. Når vi benytter en databehandler inngår vi en databehandleravtale som regulerer hvordan behandleren kan behandle de personopplysningene som blir gjort tilgjengelig. Databehandleravtalene regulerer også hvilke formål personopplysningene kan brukes til på vegne av Kontroll Elektro AS.

Lagring av personopplysninger

Kontroll Elektro AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.
Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i fem år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i seks år.

Hvordan slettes opplysningene?

Kontroll Elektro AS  vil starte en årlig gjennomgang av data som er lagret i henhold til regnskapsloven, for å manuelt slette data eldre enn seks år.
E-post benyttes i alminnelig dialog. Kontroll Elektro AS går gjennom, arkiverer og sletter e-poster på årlig basis. Annen korrespondanse kan slettes på forespørsel. Ved avsluttet arbeidsforhold slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting av personopplysningene vi har lagret.
Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysninger ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.
Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.
Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.
Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Kontroll Elektro AS en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.
Dato for sist endring: 10.11.2023

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger, ønsker at Kontroll Elektro AS sletter dine opplysninger, eller ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Kontroll Elektro AS, så ta kontakt med oss på e-post:
salg@kontrollelektro.no
Postadresse:
Kontroll Elektro AS
Fornebuveien 40
1366 LYSAKER

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kontroll Elektro AS, Org.nr 985664323 samler inn og behandler personopplysninger.

Kontroll Elektro AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold, og generell informasjon om hvordan Kontroll Elektro AS behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.
Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og hvor hentes opplysningene fra?
Det er frivillig for deg som besøker disse nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av våre nettsider.
For å gjennomføre en bestilling hos Kontroll Elektro AS trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er for å oppfylle vår avtale, herunder kunne; fakturere for varen, sende bestillingen til riktig leveringsadresse, holde bestiller oppdatert med ordrestatus samt ta kontakt dersom det skulle være behov i henhold til bestillingen.
Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-håndtering.
Vi kan komme til å behandle følgende personopplysninger; navn, e-postadresse, IP-adresse, brukernavn (facebook, instagram), kontaktinformasjon og øvrige opplysninger dere velger å sende til oss. F.eks. når dere kontakter oss via Kontroll Elektro AS sitt kontaktskjema eller for pristilbud, benytter vi personopplysningene som dere oppgir til å ta kontakt med dere i forbindelse med henvendelsen fra dere. Formålet er å kunne svare på henvendelser, for historikk, og for å ha dokumentasjon.
Kontroll Elektro AS samler ikke inn eller bruker (behandler) sensitive personopplysninger.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av www.kontrollelektro.no. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte funksjoner på nettsiden.

Facebook

Vi utarbeider statistikk og kartlegger trender for å videreutvikle og forbedre vår Facebook-side. Gjennom verktøyet Facebook Insight kan vi som administrator få anonymisert informasjon og statistikk om brukerne som besøker vår facebookside. Denne informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker. Statistikken som vi kan hente ut gir svar på:
* Rekkevidde: Antall personer Facebook-siden har nådd ut til via betalt distribusjon (annonser) og ikke-betalt distribusjon, sortert etter alder, kjønn, brukerens land, by og språkinnstilling på Facebook. Dette inkluderer innlegg (innlegg omfatter statuser, bilder, lenker, videoer med mer), innsjekkinger, annonser samt sosial informasjon. Sosial informasjon er en form for organisk distribusjon og omfatter når en persons venn liker eller følger siden, kommenterer eller liker et innlegg, deler et bilde fra siden og sjekker inn på siden mm. Videre kan vi ta ut statistikk på faner på siden som ble vist da bruker besøkte siden, samt de mest vanlige henvisende eksterne domener som sender trafikk til vår Facebook-side (f.eks. google.no og google.com).
* Likerklikk: Totalt antall personer som liker følger vår Facebook-side, nye personer som liker siden, språkinnstilling hos brukeren, når brukeren var tilkoblet, samt antall personer som sluttet å like siden sortert etter land, by, alder, kjønn.
* Engasjement: Antall personer som snakker om siden, klikker på siden samt klikker på hvilket som helst innhold på Facebook-siden. Dette inkluderer positive eller negative tilbakemeldinger, innsjekk på kontrollelektro.no både via PC og mobil, informasjon om hvor mange ganger og hvor lenge en video har blitt sett på (30 sek, 3 min eller helt til slutten), sortert etter alder, kjønn, land, by og språkinnstilling hos brukeren.

Google anlytics

For å lage et brukervennlig nettsted analyserer vi brukermønsteret til de som bruker vår nettside gjennom analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å registrere brukerens IP-adresse som gir informasjon om brukerens bevegelser på nett.
Statistikken gir svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Ved kjøp av varer må det oppgis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
For andre henvendelser er dette frivillig.

Hvem deler vi personopplysningene med?

De selskapene vi engasjerer som behandler personopplysninger på vegne av oss, kalles databehandlere. Når vi benytter en databehandler inngår vi en databehandleravtale som regulerer hvordan behandleren kan behandle de personopplysningene som blir gjort tilgjengelig. Databehandleravtalene regulerer også hvilke formål personopplysningene kan brukes til på vegne av Kontroll Elektro AS.

Lagring av personopplysninger

Kontroll Elektro AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.
Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i fem år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i seks år.

Hvordan slettes opplysningene?

Kontroll Elektro AS  vil starte en årlig gjennomgang av data som er lagret i henhold til regnskapsloven, for å manuelt slette data eldre enn seks år.
E-post benyttes i alminnelig dialog. Kontroll Elektro AS går gjennom, arkiverer og sletter e-poster på årlig basis. Annen korrespondanse kan slettes på forespørsel. Ved avsluttet arbeidsforhold slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting av personopplysningene vi har lagret.
Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysninger ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.
Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.
Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.
Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Kontroll Elektro AS en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.
Dato for sist endring: 10.11.2023

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger, ønsker at Kontroll Elektro AS sletter dine opplysninger, eller ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Kontroll Elektro AS, så ta kontakt med oss på e-post:
salg@kontrollelektro.no
Postadresse:
Kontroll Elektro AS
Fornebuveien 40
1366 LYSAKER