Visjon og misjon

Kontroll Elektro AS ønsker å bygge videre på unik kompetanse, og satse på partnersamarbeid. Vi vil ha fokus på å dyrke relasjoner, leverandører, partnere og kunder for å bygge et miljø av trygghet og raushet. Vi skal rett og slett ha fokus på å «spille hverandre gode»!

Kjerneverdier (SIP-SAK):

Samarbeid: Vi respekterer og setter stor pris på våre kunder og samarbeidspartnere i alle situasjoner og sammenhenger.

Integritet: Vi handler alltid på måter som er i vår målgruppes beste interesser, og jobber for å ivareta vårt etiske og profesjonelle ansvar ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Pålitelighet: Vi tar ansvar for at vi møter kunder og klienter på respektfull måte, og oppnår gode resultater for våre samarbeidspartnere.

Samfunnsansvar: KE tar sitt samfunnsansvar på alvor, og ble en IA bedrift (Inkluderende arbeidsliv) i 2016.

Ambisjon: Vi har høy standard for arbeidet som leveres, setter høye mål og er forpliktet til å stadig strekke oss lenger i arbeidet vi gjør.

Kreativitet: Vi ønsker, oppfordrer til, og verdsetter endring. Vi tar imot gode innspill fra kunder og samarbeidspartnere, og er kontinuerlig i utvikling for å på best mulig måte kunne oppnå endring, både internt i selskapet, for våre samarbeidspartnere og ikke minst kunder.