USB-kabel for integrasjon av iPP350 til kassesystemet. Krever at kassesystemet er klargjort for USB-integrasjon. Ta kontakt ved spørsmål.
Lengde: 2 meter