BAX

< Alle tema

Hva er et BAX-nummer

Før en betalingsterminal kan motta transaksjoner fra norske bankkort (BankAxept), må avtale om behandling og oppgjør være på plass. Dette er en avtale mellom brukersted og bank. For hver slik avtale opprettes et BAX-nummer. Av praktiske grunner sender vi innmelding til banken på brukerstedets vegne.

BAX er et unikt 6-sifret brukerstedsnummer som knytter betalingsterminalen til brukerstedet. BAX må være lastet på betalingsterminalen og stå aktivt for at betalingsløsningen og prosessene knyttet til oppgjør skal fungere.

Et BAX-nummer kan brukes på flere betalingsterminaler. Oppgjør for betalingsterminalene vil da bli behandlet samlet. Dersom separat oppgjørsbehandling er ønskelig, må det opprettes flere BAX-numre.

BAX-bestilling

Det tar vanligvis mellom 5 og 10 dager å få etablert/aktivert et nytt BAX-nummer. For hurtigst mulig behandling bruker Kontroll Elektro følgende fremgangsmåte:

  • Brukerstedet opprettes i Kontroll Elektro’s støttesystemer
  • Kontroll Elektro sender en innmelding til brukerstedets bank
  • Brukerstedets bank sender et avtaledokument til brukerstedet pr. e-post
  • Brukerstedets kontaktperson (med prokura) signerer avtaledokumentet og sender det tilbake til sin bank
  • Brukerstedets bank kontrollerer at bestillingen er komplett og sender saken til Nets for aktivering av BAX

Hvor finner jeg mitt BAX-nummer?

Ditt sekssifrede BAX-nummer står øverst på dine kvitteringer.

Tags:
Innholdsfortegnelse