Integrerte betalingsterminaler

Integrert betalingsløsning for deg som selger fra et fast kassepunkt, enten datakasse eller kasseapparat.
 
Integrert terminal innbærer at det er forbindelse mellom betalingsterminalen og kassesystemet via en integrasjonskabel. Når terminalen er integrert, utføres vanligvis alle funksjoner på kassesystemet og overføres til terminalen. Kvitteringer skrives ut på kassesystemets printer.